Contact

kiinteistopaallikko_antero_hytonen

Leasing of business premises

Antero Hytönen
Real Estate Manager, Keva
Tel. +358 (0)400 138 822
antero.hytonen@keva.fi

Property-related matters

Jussi Niemi-Aro
Property Manager, NIEMCO Management Oy
Tel. +358 45 233 2881
jussi.niemi-aro@niemco.fi

menuetto_fazer

Rental of sauna facilities
and meeting rooms

Ann-Christina Kippo
Restaurant Manager,
Fazer Food Services Oy
Tel. +358 (0)40 841 3756
menuetto@fazerfoodco.fi

Leasing of business premises — contact form

Rental of sauna facilities and meeting rooms: Fazer Food Services Oy, menuetto@fazer.fi, +358 (0)40 841 3756
Property-related matters: NIEMCO Management Oy, jussi.niemi-aro@niemco.fi , +358 45 233 2881